Parafia
kosciol-ostrowmaz-qnmp-168 Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 3 >>>
Zapraszamy na otwarcie Ogniska w niedzielę 27 listopada 2016 roku.
Diecezja Łomżyńska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Bez kategorii

Spotkania Ogniska Wspólnoty Sychar w Ostrowi Mazowieckiej są otwarte. Zapraszamy wszystkich, którzy w małżeństwie przeżywają kryzys, oczekują na zrozumienie i wsparcie. Czekamy w ostatnie niedziele każdego miesiąca o godz. 19-tej w sali parafialnej przy Kościele pw. WNMP (po Mszy Św. o godz.18.00).

Na spotkaniu w dniu 26 marca br. obecnych było 7 osób (Kasia, Małgosia, Kasia, Agnieszka, Andrzej, Aneta i Danusia). Po krótkich wypowiedziach obecnych odczytaliśmy fragment książki ks. Marka Dziewieckiego „Odzyskana miłość”. Oto cytaty: Miłość kieruje się dwoma podstawowymi zasadami. Reguła pierwsza brzmi: To, że kocham ciebie, to moja decyzja, ale to, w jaki sposób będę okazywać tobie miłość – mężu, żono, synu, córko, mamo, tato – to zależy od twojego sposobu postępowania. Reguła druga jest równie ważna: To, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeśli będziesz usiłował mnie krzywdzić, to ja nie wycofam mojej miłości do ciebie. Nie będę się mścił. Będę się natomiast stanowczo bronił przed krzywdą po to, by nie tworzyć tobie komfortu błądzenia i żebyś nie stał się coraz większym krzywdzicielem. … Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską i dlatego nigdy nie zaakceptuje rozwodów. … Krzywdzony małżonek ma prawo do skutecznej obrony przed krzywdzicielem. … Separacja w obliczu małżonka – krzywdziciela to miłość na odległość w sytuacji, gdy miłość z bliska wiąże się z doznawaniem kolejnych krzywd.”

Spotkanie naszego Ogniska odbyło się w ostatnią niedzielę lutego po wieczornej Mszy Świętej. W spotkaniu wzięło udział       6 osób: Andrzej, Kasia, Małgosia, Agnieszka, Danuta i Ksiądz Marek. Liderka krótko opowiedziała o Spotkaniu w Nysie po czym obejrzeliśmy fragment rekolekcji Księdza Dziewieckiego nt. istoty małżeństwa sakramentalnego.
Zapraszamy osoby przeżywające kryzys małżeński na najbliższe spotkanie w ostatnią niedzielę marca do sali parafialnej na godzinę 19.00; wcześniej na Mszę Świętą na godzinę 18.00 do kościoła pw. WNMP.

W spotkaniu Ogniska przy Parafii pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 29 stycznia 2017 r. wzięło udział 9 osób: Małgosia, Sławek, Andrzej, Kasia, Grzegorz, Agnieszka, Ewa, Danusia i Ksiądz Marek.

ZAPRASZAMY na kolejne Spotkanie Ogniska 26 lutego 2017 r. ok. godz. 19.00 w sali parafialnej. Przed Spotkaniem Msza Św. w kościele o godz. 18.00.

W spotkaniu Ogniska w dniu 18 grudnia br. uczestniczyło 11 osób: Bożena, Małgosia, Sławek, Aneta, Jadwiga, Kasia, Kasia, Ewa, Kasia, Danusia oraz ks. Marek. Mówiliśmy o swoich problemach i bezsilności. Złożyliśmy sobie życzenia Bożonarodzeniowe dzieląc się opłatkiem.

 ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska w niedzielę 29 stycznia 2017 r. o godz. 19.00 w sali parafialnej. Przed spotkaniem Msza św. o godz. 18.00 w Kościele pw. WNMP.
PROSIMY o modlitwę za Sycharowiczki z naszego Ogniska; szczególnie Anetę, Małgosię, Kasię i Ewę.

Najbliższe spotkanie Ogniska odbędzie się 18 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 w sali parafialnej.

Przed spotkaniem Msza Św. o godz. 18.00 w kościele pw. WNMP.

ZAPRASZAMY !

/Spotkania są otwarte. Zapraszamy osoby, których sytuacja małżeńska potrzebuje wsparcia. Może przyjść jedno z małżonków lub oboje/.

W dniu 27 listopada 2016 r. odbyło się w Ostrowi Mazowieckiej uroczyste otwarcie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18.00 Mszą Świętą, której głównym celebransem był Ks. Marek Żmijewski – opiekun duchowy ogniska oraz Duszpasterz Krajowy Wspólnoty Sychar Ks. Paweł Dubowik, który wygłosił kazanie.

Po Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz dr Jan Okuła zaprosił osoby zainteresowane uczestnictwem we wspólnocie do sali parafialnej.
W spotkaniu uczestniczyli zacni Goście, którzy przyjechali wprost z rekolekcji w Zduńskiej Woli: obok ksiądza Pawła Dubowika, współzałożyciel wspólnoty Andrzej Szczepaniak oraz Ela, Grażynka i Paweł, ksiądz Proboszcz Parafii pw. WNMP  i ksiądz Marek Żmijewski. Na spotkanie przyszło dziewięcioro zainteresowanych mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej.
Dziękujemy z całego serca każdej osobie, która uczestniczyła w uroczystym otwarciu ogniska.
Chętnych pragnących uczestniczyć we wspólnocie (nie tylko uczestników otwarcia) zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w drugiej połowie grudnia.

20161127_18_06_06_ostrowmaz-460a

20161127_18_11_40_ostrowmaz-460b

Kronika