Parafia
kosciol-ostrowmaz-qnmp-168 Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 3 >>>
ZAPRASZAMY na spotkania w pierwsze niedziele miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00 (po Mszy Św. o godz. 18.00) w sali parafialnej. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Marek Żmijewski.
Diecezja Łomżyńska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Danuta

Nasze Spotkanie Rocznicowe rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Świętą o godz. 18-tej w kościele pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej. Po Mszy Świętej udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie odbywamy nasze spotkania comiesięczne. Zaszczycił nas swoją obecnością Ksiądz Proboszcz dr Jan Okuła oraz nasz Opiekun Duchowy Ksiądz Marek. Przez rok działania naszego Ogniska Wiernej Miłości Sychar przewinęło się 18 osób, dzisiaj przybyło na spotkanie 12 osób, w tym jedna nowa. Wprawdzie nie umawialiśmy się na słodkości, a okazało się, że mamy tak wspaniałych organizatorów, że przy bogato zastawionym stole dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, bolączkami przez ponad 2 godziny. Umówiliśmy się na wyjazd do Hodyszewa 2 grudnia 2017r.

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska w pierwszą niedzielę stycznia 2018 r. na godzinę 19-tą (po Mszy Św. o godz.18-tej w kościele pw. WNMP) do Sali parafialnej (na dole).

Zapraszamy na Spotkanie Ogniska WTM Sychar (w pierwszą rocznicę powołania) 26 listopada br. po Mszy Św. o godzinie 18-tej w kościele pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej na dole domu parafialnego. Zapraszamy WSZYSTKICH przeżywających trudności w małżeństwie (początkujących małżonków, ale też tych z długoletnim stażem, gdzie kłopoty się wkradają). Może przyjść jedno z małżonków lub oboje.

Ostatnie spotkanie odbyło się 5.11.2017, podczas którego obejrzeliśmy wykład dr Beaty Tęczy wygłoszony podczas czerwcowej Konferencji na KUL w Lublinie o sycharowskim „Programie 12 kroków”.

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby: Agnieszka, Aneta, Andrzej, Małgosia, Mirka, Grażyna, Irena, Grzegorz, Danusia i opiekun duchowy Ksiądz Marek.

W Spotkaniu Ogniska w dniu 1-go października 2017 r. wzięło udział 9 osób: Aneta, Andrzej, Kasia, Danusia, Mirka, Kasia, Agnieszka, Danusia i duchowy opiekun Ksiądz Marek.
Podczas Spotkania wysłuchaliśmy świadectw osób obecnych oraz referatu Andrzeja Szczepaniaka, który wygłoszony został podczas Konferencji na KUL 7.06.2017 r.
Najbliższe Spotkanie odbędzie się dnia 5 listopada br.
Serdecznie zapraszamy również na nasze rocznicowe Spotkanie na 26 listopada 2017 r.  Zaproszenie kierujemy też do Sióstr i Braci z innych Ognisk WTM.

W Spotkaniu Ogniska Sychar w dniu 24 września wzięło udział 8 osób: Aneta, Mirka, Andrzej, Sławek, Małgosia, Kasia, Danusia i nasz Opiekun duchowy Ksiądz Marek. Podczas Spotkania obejrzeliśmy wykład z konferencji w Lublinie nt. Kryzys znaczenia przysięgi małżeńskiej, a zmiany w języku oraz świadectwo Bożenki.
Najbliższe Spotkanie Ogniska – jak zwykle otwarte- odbędzie się 1-go października. Od października 2017 r. spotkania będą się odbywać w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy świętej o godzinie 18-tej, czyli ok. godz. 19.00 w sala parafialnej Parafii pw. WNMP (tam, gdzie spotykają się też Rycerze Kolumba).

ZAPRASZAMY również nowe osoby, które borykają się z kryzysem w małżeństwie sakramentalnym.

Spotkanie Ogniska Sychar w ostatnią niedzielę sierpnia Prowadził Ksiądz Marek. Mówiliśmy o modlitwie, czym dla mnie jest modlitwa?

W spotkaniu uczestniczyły poza Księdzem: Aneta, Agnieszka i Kasia.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w ostatnią niedzielę września.

W ostatnim Spotkaniu Ogniska w dniu 30 lipca br. udział wzięło 5 osób: Małgosia, Kasia, Sławek, Andrzej i Danusia. Kasia podzieliła się wrażeniami z wakacyjnych Rekolekcji, a tematem Spotkania było „5 języków miłości” wg Garego Chapmana.

Zapraszamy na najbliższe Spotkanie w dniu 27 sierpnia br. o godz. 19.00, które będzie prowadził nasz Opiekun duchowy- Ksiądz Marek.

W spotkaniu Ogniska SYCHAR w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 25 czerwca 2017 r. wzięło udział 8 osób: Andrzej, Agnieszka, Kasia, Aneta, Kasia, Małgosia, Sławek i Danusia.

Spotkanie przygotowaliśmy na podstawie konferencji Księdza Marka Dziewieckiego i zatytułowaliśmy „Warunki szczęśliwego małżeństwa”.

Małżeństwo będzie szczęśliwe, gdy będą spełnione następujące warunki:

  1. małżonkowie codziennie okazują sobie miłość (od świtu do nocy);
  2. solidarnie wychowują dzieci (kochając i wymagając);
  3. kurczowo trzymają się Boga.

Gdy powyższe warunki nie są wypełniane, to w małżeństwie następuje kryzys. Szczytem kryzysu mogą być zdrady lub zadręczanie przez uzależnienie.

Aby pomóc współmałżonkowi pokonać uzależnienie należy: – zdobyć wiedzę o problemie, -wyjść z ukrycia (poszukać grupę wsparcia), -stosować mądrą, twardą, konsekwentną miłość).

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska w niedzielę 30 lipca br. na godz. 19-tą do sali parafialnej. Przed spotkaniem Msza Św. o godz. 18.00 w kościele pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej.

Najbliższe Spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się w niedzielę 25 czerwca 2017 r.
Godz. 18.00 – Msza Święta w kościele pw. WNMP.
O godzinie 19.00 odbędzie się (ok. 2 godz.) Spotkanie w sali parafialnej przy Parafii pw. WNMP (biblioteka).
Spotkanie ma charakter otwarty.
Zapraszamy osoby, u których w małżeństwach pojawiły się trudności, występuje zagrożenie rozpadu małżeństwa lub już nastąpiła separacja. Może przyjść jedno z małżonków lub oboje.

Poprzednie spotkanie odbyło się 28 maja 2017. Tematem była „Duchowość małżeńska”, na podstawie artykułu o. Ksawerego Knotz z nr 10 pisma Zbliżenia – o małżeństwie bliżej.

Na Spotkaniu kwietniowym zaszczycili nas swoją obecnością Ania i Paweł, którzy złożyli budujące świadectwo odrodzenia swojego małżeństwa. Dziękujemy i życzymy Im wytrwałości i Bożych łask. Ponadto w spotkaniu udział wzięło 7 osób i Ksiądz Marek – nasz Opiekun duchowy. Najbliższe Spotkanie odbędzie się w ostatnią niedzielę maja w sali parafialnej o godz. 19-tej, po Mszy Świętej w kościele pw. WNMP. ZAPRASZAMY!

Spotkania Ogniska Wspólnoty Sychar w Ostrowi Mazowieckiej są otwarte. Zapraszamy wszystkich, którzy w małżeństwie przeżywają kryzys, oczekują na zrozumienie i wsparcie. Czekamy w ostatnie niedziele każdego miesiąca o godz. 19-tej w sali parafialnej przy Kościele pw. WNMP (po Mszy Św. o godz.18.00).

Na spotkaniu w dniu 26 marca br. obecnych było 7 osób (Kasia, Małgosia, Kasia, Agnieszka, Andrzej, Aneta i Danusia). Po krótkich wypowiedziach obecnych odczytaliśmy fragment książki ks. Marka Dziewieckiego „Odzyskana miłość”. Oto cytaty: Miłość kieruje się dwoma podstawowymi zasadami. Reguła pierwsza brzmi: To, że kocham ciebie, to moja decyzja, ale to, w jaki sposób będę okazywać tobie miłość – mężu, żono, synu, córko, mamo, tato – to zależy od twojego sposobu postępowania. Reguła druga jest równie ważna: To, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeśli będziesz usiłował mnie krzywdzić, to ja nie wycofam mojej miłości do ciebie. Nie będę się mścił. Będę się natomiast stanowczo bronił przed krzywdą po to, by nie tworzyć tobie komfortu błądzenia i żebyś nie stał się coraz większym krzywdzicielem. … Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską i dlatego nigdy nie zaakceptuje rozwodów. … Krzywdzony małżonek ma prawo do skutecznej obrony przed krzywdzicielem. … Separacja w obliczu małżonka – krzywdziciela to miłość na odległość w sytuacji, gdy miłość z bliska wiąże się z doznawaniem kolejnych krzywd.”

Kronika