Parafia
kosciol-ostrowmaz-qnmp-168 Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 3 >>>
ZAPRASZAMY na spotkania w pierwsze niedziele miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00 (po Mszy Św. o godz. 18.00) w sali parafialnej. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Marek Żmijewski.
Diecezja Łomżyńska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Spotkania Ogniska Wspólnoty Sychar w Ostrowi Mazowieckiej są otwarte. Zapraszamy wszystkich, którzy w małżeństwie przeżywają kryzys, oczekują na zrozumienie i wsparcie. Czekamy w ostatnie niedziele każdego miesiąca o godz. 19-tej w sali parafialnej przy Kościele pw. WNMP (po Mszy Św. o godz.18.00).

Na spotkaniu w dniu 26 marca br. obecnych było 7 osób (Kasia, Małgosia, Kasia, Agnieszka, Andrzej, Aneta i Danusia). Po krótkich wypowiedziach obecnych odczytaliśmy fragment książki ks. Marka Dziewieckiego „Odzyskana miłość”. Oto cytaty: Miłość kieruje się dwoma podstawowymi zasadami. Reguła pierwsza brzmi: To, że kocham ciebie, to moja decyzja, ale to, w jaki sposób będę okazywać tobie miłość – mężu, żono, synu, córko, mamo, tato – to zależy od twojego sposobu postępowania. Reguła druga jest równie ważna: To, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeśli będziesz usiłował mnie krzywdzić, to ja nie wycofam mojej miłości do ciebie. Nie będę się mścił. Będę się natomiast stanowczo bronił przed krzywdą po to, by nie tworzyć tobie komfortu błądzenia i żebyś nie stał się coraz większym krzywdzicielem. … Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską i dlatego nigdy nie zaakceptuje rozwodów. … Krzywdzony małżonek ma prawo do skutecznej obrony przed krzywdzicielem. … Separacja w obliczu małżonka – krzywdziciela to miłość na odległość w sytuacji, gdy miłość z bliska wiąże się z doznawaniem kolejnych krzywd.”

Kronika