Parafia

kosciol-ostrowmaz-qnmp-168 Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 3 >>>
ZAPRASZAMY na spotkania w pierwsze niedziele miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00 (po Mszy Św. o godz. 18.00) w sali parafialnej. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Marek Żmijewski.
Diecezja Łomżyńska >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

1. W spotkaniu lipcowym uczestniczyli: Grażyna, Mirka, Aneta, Kasia, Łukasz, Danusia, Agnieszka i Ksiądz Marek – nasz opiekun Duchowy.
2. W dniu 4 sierpnia 2019 spotkali się: Danusia, Małgosia, Aneta, Agnieszka, Irena, Sławek, Andrzej, Ania, Hania, Danusia i Ksiądz Marek, który nas pobłogosławił. Nasza liderka Danusia podzieliła się z nami wiadomościami z rekolekcji biblijnych w Łomży nt. APOKALIPSY świętego Jana.
3. Najbliższe Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej przy parafii WNMP 1-go września 2019 r. o godzinie 19.00. Zapraszamy osoby, które borykają się z problemami w swoim małżeństwie. Mogą przyjść oboje małżonkowie lub jedna osoba, której zależy na ratowaniu małżeństwa sakramentalnego.

4. Od września 2019 r. rozpoczynamy STUDIUM  BIBLIJNE dla małżonków przeżywających kryzysy. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w trzecie niedziele o godz. 19.00 w sali parafialnej przy parafii pw. WNMP. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W Spotkaniu majowym uczestniczyli: Mirka, Irena, Aneta, Andrzej, Grzegorz, Małgosia, Sławek i Danusia. Nasz Opiekun Ksiądz Marek przyszedł by nas pobłogosławić.
Podczas spotkania dyskutowaliśmy, czy łatwo powierzyć Bogu nasze finanse? Dyskusję poprzedziliśmy przeczytaniem stosownego fragmentu „Poradnika ewangelizowanego grzesznika” Pauliny Jurczykowskiej.

2-go czerwca na Spotkanie Ogniska przybyli: Aneta, Mirka, Irena, Kasia, Małgosia, Grzegorz i Danusia. Przeczytaliśmy fragment Ewangelii J 14, 15-31, Obietnica Ducha Wspomożyciela.

Najbliższe Spotkanie Ogniska odbędzie się 7-go lipca br. o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkie osoby, w których małżeństwie pojawiają się trudności. Wspólnota uczy, jak sobie z nimi radzić.

W Spotkaniu kwietniowym naszego Ogniska wzięły udział następujące osoby: Agnieszka, Andrzej, Aneta, Danusia, Grzegorz, Mirka  i prowadzący spotkanie nasz Opiekun duchowy Ks. Marek. Ksiądz Marek kontynuował objaśnianie Kerygmatu dotyczącego WSPÓLNOTY. „Wspólnota jest ważna dla człowieka, bo człowiek jest stworzony do życia we wspólnocie, która daje mu wzrost. Pierwsza wspólnota, to JA, moje serce, moje emocje, moje uczucia, moje potrzeby. Druga wspólnota, to ta z ludźmi, którzy idą w tym samym kierunku, którzy doświadczają Boga… .Kerygmat nabiera mocy, gdy przyjmujemy go jako swój, a potem głosimy go życiem   i słowem” powiedział Ksiądz Marek.

Najbliższe Spotkanie odbędzie się 5.05.2019 o godz. 19.00 w sali parafialnej Parafii WNMP w Ostrowi Mazowieckiej.

3-go lutego zabrało się nas dziewięcioro: Irena, Mirka, Andrzej, Hania, Aneta, Kasia, Grzegorz, Danusia i Ksiądz Marek. Mówiliśmy o MIŁOŚCI na podstawie Listu do Koryntian.

3-go marca 2019 r. ksiądz Opiekun naszego Ogniska przedstawił nam 5-ty Kerygmat „Rola Ducha Świętego”. I wołamy: Przyjdź Duchu Święty …”
W spotkaniu uczestniczyli: Kasia, Mirka, Irena, Grażyna, Andrzej, Grzegorz, Sławek, Agnieszka, Danusia i Ksiądz Marek.

Spotkanie kwietniowe odbędzie się 7.04.2019 o godzinie 19.00 w sali parafialnej. Zapraszamy!

To było:
Spotkania grudniowe i styczniowe poświęcone były analizie fragmentów książki „Poradnik ewangelizowanego grzesznika” Pauliny Jurczykowskiej. 2 grudnia w Spotkaniu uczestniczyło 9 osób (Mirka, Asia, Hania, Grażyna, Andrzej, Sławek, Agnieszka, Irena, Danusia), a 6 stycznia 2019 r. 10 osób (Irena, Hania, Agnieszka, Aneta, Kasia, Mirka, Andrzej, Grażyna, Beata, Danusia).
Spotkanie z Ks. prof. Markiem Dziewieckim:
W Parafii WNMP w Ostrowi Mazowieckiej na zaproszenie Ks. Dziekana Jana Okuły i naszego Ogniska Sychar gościmy Księdza Profesora Marka Dziewieckiego w dniach 19 – 20 stycznia br. Ksiądz Marek głosi kazania na wszystkich Mszach w niedzielę, a w sobotę wieczorem na spotkaniu otwartym mówił o istocie małżeństwa, a także odpowiadał na pytania zebranych. Dziękujemy Księdzu Profesorowi, Księdzu Dziekanowi oraz opiekunowi duchowemu naszego Ogniska Księdzu Markowi za wielką pracę i oddanie na rzecz umacniania małżonków i rodzin. Bóg zapłać!
Co będzie?
Najbliższe Spotkanie Ogniska odbędzie się 3-go lutego 2019 r. po Mszy Św. o godzinie 18.00 w sali parafialnej.

Zapraszamy, czekamy na nowe osoby, borykające się z trudnościami w małżeństwie.

4 listopada odbyło się spotkanie Ogniska, które prowadził nasz Opiekun Duchowy Ksiądz Marek. Kontynuował głoszenie Kerygmatu –  JEZUS PANEM. „Nie bójmy się iść za Jezusem, pokładajmy w nim ufność. Podejmijmy decyzję, że Jezus jest Panem, a ja Jego dziedzicem …” powiedział Ksiądz.
W spotkaniu uczestniczyli: Danusia, Mirka, Irena, Kasia, Danusia.
Spotkanie kolejne odbędzie się 2 grudnia wyjątkowo o godzinie 18.00, a po nim weźmiemy udział w Wieczorze Uwielbienia w naszym kościele parafialnym.

Październikowe Spotkanie ostrowskiego Ogniska Sychar odbyło się 7.10.br. Obecne były: Danusia, Mirka, Hania, Irena, Grażyna, Kasia, Asia, Danusia. Spotkanie prowadził Opiekun Duchowy Ogniska Ksiądz Marek. Ksiądz mówił o Darze NAWRÓCENIA. „Wierzyć i nawracać się, to są decyzje, które powinniśmy podejmować każdego dnia. … Pragnienie nawrócenia wzrasta w miarę zbliżania się do Boga” powiedział Ksiądz.
Zapraszamy na Spotkanie Ogniska w dniu 4 listopada br.
Jednocześnie informujemy, że Studium biblijne, które rozpoczęliśmy we wrześniu odbywa się w trzecie niedziele miesiąca (Uwaga! w październiku ze względu na wybory samorządowe w ostatnią niedzielę miesiąca – 28.10.2018r.) po Mszy Świętej o godzinie 18.00 w sali parafialnej parafii p.w. WNMP.

Spotkanie 2 września prowadził nasz Opiekun duchowy Ksiądz Marek. Omówił czwarte prawo Kerygmatu: WIARA. Wiara, to obietnica Pana Boga, że będziemy zbawieni i decyzja człowieka – czy idę za Nim. … Gdy mówisz „wszystko Tobie oddać pragnę … „, to bądź konsekwentny.

Najbliższe Spotkanie ostrowskiego Ogniska Sychar odbędzie się w pierwszą niedzielę października br. o godzinie 19.00 w sali parafialnej. Zapraszamy!

W niedzielę 5-go sierpnia br. uczestniczyło w Spotkaniu Ogniska poświęconemu studiowaniu fragmentu Biblii o Samarytance 6 osób (Grażyna, Asia, Aneta, Irena, Andrzej i Danusia). Uzgodniliśmy termin spotkań w ramach rocznego Studium Biblijnego RWS na trzecie niedziele miesiąca o godz. 19-tej (po Mszy Św. o godz. 18.00 w kościele pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej) w sali parafialnej.

Najbliższe Spotkanie Ogniska odbędzie się 2 września o godz. 19.00. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, borykających się z kłopotami w małżeństwie sakramentalnym. ZAPRASZAMY!

W lipcowym Spotkaniu Ogniska, które odbyło się 01.07.2018 r. wzięło udział 8 osób: Agnieszka, Asia, Mirka, Danusia, Irena, Hania, Grażyna i Danusia. Mówiliśmy o Studium Biblijnym, które rozpocznie się w Ostrowi Mazowieckiej we wrześniu br.
Najbliższe Spotkanie Ogniska 5.08.br. poprzedzone Mszą Świętą w naszej intencji o godz. 18.00.
Zapraszamy!

Kronika