Parafia

kosciol-ostrowmaz-qnmp-168 Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 3 >>>
ZAPRASZAMY na spotkania w pierwsze niedziele miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00 (po Mszy Św. o godz. 18.00) w sali parafialnej. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Marek Żmijewski.
Diecezja Łomżyńska >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

To było:
Spotkania grudniowe i styczniowe poświęcone były analizie fragmentów książki „Poradnik ewangelizowanego grzesznika” Pauliny Jurczykowskiej. 2 grudnia w Spotkaniu uczestniczyło 9 osób (Mirka, Asia, Hania, Grażyna, Andrzej, Sławek, Agnieszka, Irena, Danusia), a 6 stycznia 2019 r. 10 osób (Irena, Hania, Agnieszka, Aneta, Kasia, Mirka, Andrzej, Grażyna, Beata, Danusia).
Spotkanie z Ks. prof. Markiem Dziewieckim:
W Parafii WNMP w Ostrowi Mazowieckiej na zaproszenie Ks. Dziekana Jana Okuły i naszego Ogniska Sychar gościmy Księdza Profesora Marka Dziewieckiego w dniach 19 – 20 stycznia br. Ksiądz Marek głosi kazania na wszystkich Mszach w niedzielę, a w sobotę wieczorem na spotkaniu otwartym mówił o istocie małżeństwa, a także odpowiadał na pytania zebranych. Dziękujemy Księdzu Profesorowi, Księdzu Dziekanowi oraz opiekunowi duchowemu naszego Ogniska Księdzu Markowi za wielką pracę i oddanie na rzecz umacniania małżonków i rodzin. Bóg zapłać!
Co będzie?
Najbliższe Spotkanie Ogniska odbędzie się 3-go lutego 2019 r. po Mszy Św. o godzinie 18.00 w sali parafialnej.

Zapraszamy, czekamy na nowe osoby, borykające się z trudnościami w małżeństwie.

4 listopada odbyło się spotkanie Ogniska, które prowadził nasz Opiekun Duchowy Ksiądz Marek. Kontynuował głoszenie Kerygmatu –  JEZUS PANEM. „Nie bójmy się iść za Jezusem, pokładajmy w nim ufność. Podejmijmy decyzję, że Jezus jest Panem, a ja Jego dziedzicem …” powiedział Ksiądz.
W spotkaniu uczestniczyli: Danusia, Mirka, Irena, Kasia, Danusia.
Spotkanie kolejne odbędzie się 2 grudnia wyjątkowo o godzinie 18.00, a po nim weźmiemy udział w Wieczorze Uwielbienia w naszym kościele parafialnym.

Październikowe Spotkanie ostrowskiego Ogniska Sychar odbyło się 7.10.br. Obecne były: Danusia, Mirka, Hania, Irena, Grażyna, Kasia, Asia, Danusia. Spotkanie prowadził Opiekun Duchowy Ogniska Ksiądz Marek. Ksiądz mówił o Darze NAWRÓCENIA. „Wierzyć i nawracać się, to są decyzje, które powinniśmy podejmować każdego dnia. … Pragnienie nawrócenia wzrasta w miarę zbliżania się do Boga” powiedział Ksiądz.
Zapraszamy na Spotkanie Ogniska w dniu 4 listopada br.
Jednocześnie informujemy, że Studium biblijne, które rozpoczęliśmy we wrześniu odbywa się w trzecie niedziele miesiąca (Uwaga! w październiku ze względu na wybory samorządowe w ostatnią niedzielę miesiąca – 28.10.2018r.) po Mszy Świętej o godzinie 18.00 w sali parafialnej parafii p.w. WNMP.

Spotkanie 2 września prowadził nasz Opiekun duchowy Ksiądz Marek. Omówił czwarte prawo Kerygmatu: WIARA. Wiara, to obietnica Pana Boga, że będziemy zbawieni i decyzja człowieka – czy idę za Nim. … Gdy mówisz „wszystko Tobie oddać pragnę … „, to bądź konsekwentny.

Najbliższe Spotkanie ostrowskiego Ogniska Sychar odbędzie się w pierwszą niedzielę października br. o godzinie 19.00 w sali parafialnej. Zapraszamy!

W niedzielę 5-go sierpnia br. uczestniczyło w Spotkaniu Ogniska poświęconemu studiowaniu fragmentu Biblii o Samarytance 6 osób (Grażyna, Asia, Aneta, Irena, Andrzej i Danusia). Uzgodniliśmy termin spotkań w ramach rocznego Studium Biblijnego RWS na trzecie niedziele miesiąca o godz. 19-tej (po Mszy Św. o godz. 18.00 w kościele pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej) w sali parafialnej.

Najbliższe Spotkanie Ogniska odbędzie się 2 września o godz. 19.00. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, borykających się z kłopotami w małżeństwie sakramentalnym. ZAPRASZAMY!

W lipcowym Spotkaniu Ogniska, które odbyło się 01.07.2018 r. wzięło udział 8 osób: Agnieszka, Asia, Mirka, Danusia, Irena, Hania, Grażyna i Danusia. Mówiliśmy o Studium Biblijnym, które rozpocznie się w Ostrowi Mazowieckiej we wrześniu br.
Najbliższe Spotkanie Ogniska 5.08.br. poprzedzone Mszą Świętą w naszej intencji o godz. 18.00.
Zapraszamy!

W czerwcu spotkaliśmy się w Ognisku, by rozważać trzecią część Kerygmatu : Jezus Chrystus – Zbawienie. Ksiądz Marek – nasz Opiekun Duchowy zadał pytanie: Czy chcę (w wolności) realizować dar zbawienia, który otrzymałem za darmo? A wolny jestem, póki wybieram dobro.
W spotkaniu uczestniczyli: Sławek, Andrzej, Danusia, Hania, Irena, Mirka, Aneta, Kasia, Agnieszka, Asia, Grażyna, Danusia.
Najbliższe Spotkanie odbędzie się 1.07.br w niedzielę po Mszy św. o godz. 18-tej w sali parafialnej. Spotkania Sychar są otwarte. Zapraszamy każdą osobę, która doznaje kłopotów w swoim małżeństwie, albowiem każde małżeństwo sakramentalne można wskrzesić modlitwą o odnowienie miłości w imię łaski SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.

Zapraszamy na Spotkanie Ogniska Sychar w niedzielę 6 maja br. po Mszy św. o godz. 18.00 w sali parafialnej.
Będziemy omawiać drugi temat Kerygmatu, czyli „Człowiek jest grzesznikiem”.
Na Spotkaniu kwietniowym Ksiądz Marek przybliżył obecnym (9 osób) istotę Kerygmatu i temat „Bóg jest miłością”.
Nasza Wspólnota weźmie udział w Dniu Skupienia w Zembrowie, który organizuje Ognisko z Siemiatycz. Kilka osób wybiera się na Wakacje z Sycharem do Mikoszewa nad morze w terminie 12-19 lipiec 2018 r. (jest jeszcze kilka wolnych miejsc).

W marcowym spotkaniu wzięło udział 13 osób (Aneta, Hania, Mirka, Danusia, Irena, Andrzej, Grażyna, Agnieszka, Grzegorz, Małgosia, Kasia, Danusia i nasz Opiekun duchowy ks. Marek).
Liderka Ogniska przekazała nam informacje ze Spotkania liderów w Nysie. Odczytano przemówienie lidera Andrzeja Szczepaniaka wygłoszone w Nysie 2 lutego 2018 r. pt. Jak ma na imię Twoja droga do świętości. Zachęcono do modlitwy (szczególnie w marcu) do św. Józefa – patrona rodzin. Dyskutowano o rozpoczęciu formacji dla uczestników Ogniska w Ostrowi Mazowieckiej. Poinformowano  o możliwości wyjazdu na Wakacje z Sycharem.

Następne Spotkanie Ogniska odbędzie się 8 kwietnia 2018 r. o godz. 19.00 w sali parafialnej. ZAPRASZAMY!

Spotkajmy się też na Wieczorze Uwielbienia w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 19.00 w kościele parafialnym (w parafii pw. WNMP).

W marcu zapraszamy na Spotkanie Ogniska Trudnych Małżeństw Sychar wyjątkowo w drugą niedzielę, gdyż w pierwszą niedzielę marca br. rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje wielkopostne i odbędzie się Wieczór Uwielbienia.
Weźmy wszyscy udział w Wieczorze Uwielbienia o godz. 18.00 4 marca 2018, a 11 marca uczestniczmy w Mszy Świętej o godzinie 18-tej, po której pójdziemy do sali parafialnej na Spotkanie.
W naszych spotkaniach mogą uczestniczyć małżonkowie, którzy pragną wspólnie odbudować swoje sakramentalne małżeństwa, osoby, które na razie same chcą podjąć pracę nad sobą i swoim małżeństwem, osoby żyjące w separacji lub są już po rozwodzie. Dla chrześcijan nie ma bowiem sytuacji beznadziejnych. Zapraszamy wszystkich; wspólnie pomagamy sobie przeżywać trudne chwile.
W Spotkaniu lutowym, prowadzonym przez naszego Opiekuna Duchowego Księdza Marka uczestniczyło 8 osób.

Kronika